Krabičkové diety : Výživa na míru  
header image

 

Krabičkové diety

Krabičková dieta je už dle názvu potrava, která je rozdělena na jednotlivé porce a poté zabalena do krabiček, které jsou poté rozvezeny až do domu. Kvalita takto připravených pokrmů se od různých dodavatelů různí.

Běžná cena: 14 000 – 18 500 Kč (na dva měsíce)

VÝHODY:

  • není třeba vařit
  • úspora času
  • pestrost
  • dovážka do domu

NEVÝHODY:

  • vysoká cena
  • nevíte, jaká je kvalita a odkud pochází použité suroviny
  • hlavně: nenaučíte se princip správného stravování – z toho vyplývá nemožnost pokračovat v nastaveném režimu po skončení diety „vlastními silami“
  • tato dieta není sestavena klientovi na míru, proto může být příjem energie z této diety pro daného klienta příliš velký nebo naopak příliš malý
  • po ukončení diety opětovné navrácení ke starým stravovacím zvyklostem (jojo-efekt)